RMC świadczy usługi pomiarów wysokościowych, wspierających operacje montażu i remontów maszyn. Niwelacja precyzyjna wykonywana jest przy użyciu niwelatora kodowego Topcon DL-501 oraz inwarowych łat geodezyjnych.

Dokładność odczytu niwelatora – 0,01mm,

Średnia niepewność pomiarów (dla 10 – 15m) < 0,025mm.

Urządzenie o tej klasie rozdzielczości pomiarowej wraz oprzyrządowaniem pozwala na wykonanie szerokiego wachlarzu usług.


  1. niwelacji geodezyjnej przy pracach ogólnobudowlanych;
  2. wertykalnego ustawiania podpór płyt fundamentowych;
  3. pozycjonowania stojaków łożyskowych w kierunku pionowym – elewacja, pochylenie;
  4. pozycjonowania korpusów maszyn w oparciu o pomiary na płaszczyźnie podziału;
  5. korygowania położenia łożysk ślizgowych montowanych w wytoczeniach stojaków łożyskowych. Pomiary prowadzone są na białym metalu łożyska;
  6. określenia kształtu linii wałów maszyn wirujących, sprzęganych wzdłuż osi obrotu wałów w oparciu o pomiary na czopach łożyskowych;
  7. wyznaczania pozycji linii wałów w odniesieniu do poziomu;
  8. pomiaru przemieszczeń części maszyn w kierunku pionowym, w wyniku zmian stanu cieplnego maszyny;
  9. inwentaryzacji przed remontowej wzajemnego, pionowego położenia części maszyn;