Inżynieria

RMC to grupa ludzi doświadczona w pracach związanych z utrzymaniem maszyn energetycznych. Odpowiednie planowanie remontu oznacza komfort przygotowania na najbardziej prawdopodobne potrzeby podczas odstawienia. RMC może zapewnić inżyniera do doradztwa technicznego i rekomendacji związanych z utrzymaniem maszyny.


Oferujemy doradztwo w obszarze remontu i inspekcji, planowanego zakresu pracy i części zamiennych do zapewnienia przed odstawieniem maszyny. Jeśli prace są prowadzone przez innego wykonawcę, RMC może skutecznie uczestniczyć w procesie jako niezależny doradca klienta.


  • Zalecenia remontowe
  • Planowanie i przygotowanie odstawień turbin parowych i układów pomocniczych
  • Niezależne doradztwo lub nadzór
  • Kontrola jakości


Ocena stanu i RCA

Doświadczenie zespołu RMC w zakresie inżynierii i prac obiektowych skutkuje skutecznym prowadzeniem procesów oceny stanu (fact finding) i analiz przyczyn źródłowych (RCA). Zrozumienie i łączenie obszarów dynamiki maszyn wirujących, termodynamiki, mechaniki i wytrzymałości materiałów, pozwala wyjść ponad dzienne utrzymanie maszyny.


  • Obliczenia termiczne i wytrzymałościowe MES; na potrzeby RCA lub modyfikacji
  • Przeprowadzenie oceny stanu podczas małych i dużych przeglądów urządzeń
  • Obliczenia bilansów cieplnych, analiza pracy wyspy turbinowej
  • Opracowywanie rozwiązań i nadzór nad wdrażaniem działań naprawczych