RMC wykonuje usługi osiowania wirników według sprzęgieł. Operacja ta wykonywana jest z użyciem laserowo – optycznego systemu OPTALIGN Smart® firmy Pruftechnik A.G oraz Fixturlaser EXO firmy Acoem.


Zastosowane w nim rozwiązania techniczne umożliwiają realizację zamierzonych celów:


  • precyzyjnie –rozdzielczość pomiarów w setnych częściach milimetra;
  • szybko – system jest gotowy do montażu na wirnikach z szerokiego przedziału średnic i rozmiarów sprzęgieł, nie jest wymagane żadne oprzyrządowanie jak w przypadku np.: metody zegarowej;
  • kompleksowo – wyniki porównywalne są automatycznie z danymi z normy ISO, w pomiarach uwzględnić można ekspansję cieplną elementów maszyn odpowiedzialnych za centrówkę, system wylicza korekty pozycjonowania elementów maszyn w dwóch płaszczyznach na podstawie zdefiniowanej przed rozpoczęciem pomiarów geometrii zespołu maszyn.